Rezerwat Silne Błoto

Opis eventu z Rowerowych Sobót
…Jest piękna jesień, więc myślę, że warto odwiedzić Rezerwat „Silne Błoto” , które znajduje się w południowej cześci lasu witowskiego, obok pagórków i piaszczystych wydm. Dawniej za dziedzica witowskiego, wydobywało się z jeziora torf. Dziś jezioro jest siedliskiem bardzo wielu gatunków zwierząt np: czapla siwa, łyska(łabędź błotny), łabędź niemy, kaczka krzyżówka, mewa oraz jastrząb. W okresie zlodowacenia środkowopolskiego w miejscu powstało duże jezioro obfite w roślinność, ryby ptactwo co pozwoliło na zakładanie osad w pobliżu jeziora .Niewątpliwie polowano na większe zwierzęta np: renifery świadczą groty strzał znalezione w Witowie w trakcie wykopalisk. Stanowisko odkrywkowe w Witowie położone było w obniżeniu wału wydmowego na północ od uroczyska „Silne Błoto”. Odkryto je w latach trzydziestych XX wieku, znajdując tam krzemienie ceramikę kultur pradziejowych, a z torfu wydobyto cztery ostrza rogowe i fragment rogu renifera.

A z mojej strony dodam, że wiało tego dnia jak cholera. I tempo też było bardzo wysokie. W planach miałem lajtowe kręcenie a tu okazało się, że będzie trzeba mocno się napracować. Tak nie tylko ja takie zdanie miałem. Wycieczka zawsze dzieliła się na tych co cisną i na tych, na których czekamy. Ale i tak była sympatyczna rowerowa atmosfera. Jedyne co to ten wiatr w twarz porządnie mnie zmęczył. 

Jezioro foto by Mr Scott

Ekypa foto by Mr Scott aparat 😉

Fotki MR Scotta: 
MR Scott Photos